Type of act
Decision
Date
07-12-2023 year
To the case

Decision №9

София, 07 декември 2023г.

Конституционният съд в състав:

Chairman:

Павлина Панова

Members:

Мариана Карагьозова-Финкова
Атанас Семов
Константин Пенчев
Красимир Влахов
Филип Димитров
Янаки Стоилов
Таня Райковска
Соня Янкуловa
Надежда Джелепова

Председател: Павлина Панова