Type of act
Определение
Date
24-10-2023 year
To the case

Определение

София, 24 октомври 2023г.

Конституционният съд в състав:

Chairman:

Members:

Мариана Карагьозова-Финкова
Надежда Джелепова
Константин Пенчев
Красимир Влахов
Филип Димитров
Янаки Стоилов
Таня Райковска
Соня Янкуловa