Type of act
Decision
Date
14-07-2022 year
To the case

Decision №7

София, 14 юли 2022г.

Конституционният съд в състав:

Chairman:

Павлина Панова

Members:

Мариана Карагьозова-Финкова
Атанас Семов
Константин Пенчев
Красимир Влахов
Филип Димитров
Янаки Стоилов
Таня Райковска
Соня Янкуловa
Надежда Джелепова

Председател: Павлина Панова