Type of act
Определение
Date
13-02-2001 year
To the case

Определение

София, 13 февруари 2001г.

Конституционният съд в състав:

Chairman:

Христо Данов

Members:

Георги Марков
Васил Гоцев
Димитър Гочев
Людмил Нейков
Тодор Тодоров
Румен Янков
Неделчо Беронов
Живан Белчев
Стефанка Стоянова
Пенка Томчева
Маргарита Златарева

Председател: Христо Данов