Type of act
Определение
Date
26-01-2010 year
To the case

Определение

София, 26 януари 2010г.

Конституционният съд в състав:

Chairman:

Евгени Танчев

Members:

Емилия Друмева
Георги Петканов
Владислав Славов
Ванюшка Ангушева
Димитър Токушев
Цанка Цанкова
Благовест Пунев
Стефка Стоева
Пламен Киров
Румен Ненков
Красен Стойчев

Председател: Евгени Танчев