Type of act
Decision
Date
03-12-2009 year
To the case

Decision №11

София, 03 декември 2009г.

Конституционният съд в състав:

Chairman:

Евгени Танчев

Members:

Емилия Друмева
Красен Стойчев
Владислав Славов
Георги Петканов
Димитър Токушев
Ванюшка Ангушева
Благовест Пунев
Цанка Цанкова
Пламен Киров
Стефка Стоева
Румен Ненков

Председател: Евгени Танчев

Dissenting opinion on a decision: