Type of act
Decision
Date
31-07-2014 year
To the case

Decision №13

София, 31 юли 2014г.

Конституционният съд в състав:

Chairman:

Димитър Токушев

Members:

Благовест Пунев
Ванюшка Ангушева
Пламен Киров
Борис Велчев
Цанка Цанкова
Анастас Анастасов
Румен Ненков
Гроздан Илиев
Кети Маркова

Председател: Димитър Токушев