Type of act
Decision
Date
17-07-2014 year
To the case

Decision №12

София, 17 юли 2014г.

Конституционният съд в състав:

Chairman:

Димитър Токушев

Members:

Благовест Пунев
Кети Маркова
Пламен Киров
Георги Ангелов
Красен Стойчев
Борис Велчев
Стефка Стоева
Анастас Анастасов
Румен Ненков
Гроздан Илиев

Председател: Димитър Токушев

Dissenting opinion on a decision: