Type of act
Decision
Date
27-07-1992 year
To the case

Decision №8

София, 27 юли 1992г.

Конституционният съд в състав:

Chairman:

Асен Манов

Members:

Младен Данаилов
Теодор Чипев
Цанко Хаджистойчев
Милена Жабинска
Станислав Димитров
Любен Корнезов
Нено Неновски
Пенчо Пенев
Николай Павлов
Александър Арабаджиев

Председател: Асен Манов

Dissenting opinion on a decision: