Type of act
Decision
Date
18-12-2007 year
To the case

Decision №11

София, 18 декември 2007г.

Конституционният съд в състав:

Chairman:

Васил Гоцев

Members:

Димитър Токушев
Емилия Друмева
Благовест Пунев
Владислав Славов
Пламен Киров
Евгени Танчев
Красен Стойчев

Председател: Васил Гоцев