Type of act
Decision
Date
23-04-2007 year
To the case

Decision №7

София, 23 април 2007г.

Конституционният съд в състав:

Chairman:

Румен Янков

Members:

Васил Гоцев
Евгени Танчев
Людмил Нейков
Димитър Токушев
Лазар Груев
Благовест Пунев
Емилия Друмева
Пламен Киров
Владислав Славов
Красен Стойчев

Председател: Румен Янков

Dissenting opinion on a decision:
Opinion on a decision: