Type of act
Decision
Date
08-05-2003 year
To the case

Decision №6

София, 08 май 2003г.

Конституционният съд в състав:

Chairman:

Румен Янков

Members:

Георги Марков
Людмил Нейков
Димитър Гочев
Живан Белчев
Тодор Тодоров
Пенка Томчева
Маргарита Златарева
Лазар Груев
Васил Гоцев

Председател: Румен Янков