Type of act
Decision
Date
10-04-2003 year
To the case
22/2002

Decision №3

София, 10 април 2003г.

Конституционният съд в състав:

Chairman:

Румен Янков

Members:

Георги Марков
Людмил Нейков
Димитър Гочев
Живан Белчев
Неделчо Беронов
Пенка Томчева
Маргарита Златарева
Лазар Груев
Васил Гоцев

Председател: Румен Янков