Type of act
Decision
Date
13-03-2003 year
To the case

Decision №2

София, 13 март 2003г.

Конституционният съд в състав:

Chairman:

Румен Янков

Members:

Георги Марков
Маргарита Златарева
Димитър Гочев
Васил Гоцев
Тодор Тодоров
Людмил Нейков
Неделчо Беронов
Живан Белчев
Стефанка Стоянова
Пенка Томчева

Председател: Румен Янков

Dissenting opinion on a decision: