Type of act
Decision
Date
01-10-2002 year
To the case

Decision №6

София, 01 октомври 2002г.

Конституционният съд в състав:

Chairman:

Христо Данов

Members:

Георги Марков
Васил Гоцев
Димитър Гочев
Людмил Нейков
Тодор Тодоров
Румен Янков
Неделчо Беронов
Живан Белчев
Стефанка Стоянова
Пенка Томчева
Маргарита Златарева

Председател: Христо Данов