Type of act
Decision
Date
26-09-2002 year
To the case

Decision №5

София, 26 септември 2002г.

Конституционният съд в състав:

Chairman:

Христо Данов

Members:

Димитър Гочев
Васил Гоцев
Тодор Тодоров
Людмил Нейков
Неделчо Беронов
Румен Янков
Стефанка Стоянова
Живан Белчев
Маргарита Златарева
Пенка Томчева

Председател: Христо Данов

Dissenting opinion on a decision: