Type of act
Decision
Date
28-03-2002 year
To the case
2/2002

Decision №2

София, 28 март 2002г.

Конституционният съд в състав:

Chairman:

Христо Данов

Members:

Георги Марков
Васил Гоцев
Димитър Гочев
Людмил Нейков
Тодор Тодоров
Румен Янков
Неделчо Беронов
Живан Белчев
Стефанка Стоянова
Пенка Томчева
Маргарита Златарева

Председател: Христо Данов