Type of act
Decision
Date
22-04-1993 year
To the case

Decision №6

София, 22 април 1993г.

Конституционният съд в състав:

Chairman:

Асен Манов

Members:

Младен Данаилов
Теодор Чипев
Цанко Хаджистойчев
Милена Жабинска
Станислав Димитров
Любен Корнезов
Нено Неновски
Пенчо Пенев
Николай Павлов
Александър Арабаджиев

Председател: Асен Манов

Dissenting opinion on a decision:
Opinion on a decision: