Type of act
Decision
Date
11-02-1993 year
To the case

Decision №1

София, 11 февруари 1993г.

Конституционният съд в състав:

Chairman:

Асен Манов

Members:

Младен Данаилов
Теодор Чипев
Милчо Костов
Милена Жабинска
Цанко Хаджистойчев
Любен Корнезов
Станислав Димитров
Пенчо Пенев
Нено Неновски
Александър Арабаджиев

Председател: Асен Манов

Dissenting opinion on a decision: