Type of act
Decision
Date
10-11-1992 year
To the case

Decision №16

София, 10 ноември 1992г.

Конституционният съд в състав:

Chairman:

Асен Манов

Members:

Младен Данаилов
Николай Павлов
Милчо Костов
Милена Жабинска
Цанко Хаджистойчев
Любен Корнезов
Станислав Димитров
Пенчо Пенев
Нено Неновски
Александър Арабаджиев

Председател: Асен Манов

Dissenting opinion on a decision:
Opinion on a decision: