Type of act
Decision
Date
29-07-1992 year
To the case

Decision №11

София, 29 юли 1992г.

Конституционният съд в състав:

Chairman:

Асен Манов

Members:

Младен Данаилов
Милена Жабинска
Цанко Хаджистойчев
Любен Корнезов
Станислав Димитров
Пенчо Пенев
Нено Неновски
Александър Арабаджиев
Теодор Чипев

Председател: Асен Манов

Dissenting opinion on a decision: