Type of act
Decision
Date
02-07-1992 year
To the case
6/1992

Decision №7

София, 02 юли 1992г.

Конституционният съд в състав:

Chairman:

Асен Манов

Members:

Младен Данаилов
Теодор Чипев
Цанко Хаджистойчев
Милена Жабинска
Станислав Димитров
Любен Корнезов
Нено Неновски
Пенчо Пенев

Председател: Асен Манов