Type of act
Decision
Date
11-06-1992 year
To the case
11/1992

Decision №5

София, 11 юни 1992г.

Конституционният съд в състав:

Chairman:

Асен Манов

Members:

Младен Данаилов
Теодор Чипев
Цанко Хаджистойчев
Милена Жабинска
Станислав Димитров
Любен Корнезов
Нено Неновски
Пенчо Пенев

Председател: Асен Манов