ДетайлиДело № 4/ 2022 г.
Статус - ДОПУСНАТО


Докладчик - Павлина Панова
Подател на искането - народни представители от 47-то Народно събрание


Предмет на искането - Установяване на противоконституционност на Решение на Народното събрание от 9 февруари 2022 г. за избиране на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране (Обн., ДВ, бр. 13/ 2022 г.).


Контакти | Карта на сайта | Полезни връзки