ДетайлиДело № 14/ 2021 г.
Статус - РЕШЕНО


Докладчик - Красимир Влахов
Подател на искането - Омбудсман на Република България


Предмет на искането - Обявяване на противоконституционност на чл. 68а, ал. 1, изр. 2 в частта „пожизнено" от Кодекса за социално осигуряване (Обн., ДВ, бр. 110 от 17.12.1999 г., посл. изм., бр. 21 от 12.03.2021 г.).
Номер на решение -4Контакти | Карта на сайта | Полезни връзки