Messages


Конституционният съд ще проведе заседание на 27 юли 2018 г. от 10.00 ч.

more


Конституционният съд ще проведе заседание на 17 юли 2018 г. от 10.00 ч.

more


Конституционният съд допусна за разглеждане по същество к.д. № 9/2018 г.

more


Конституционният съд се произнесе с решение по конституционно дело № 8/2018 г.

more


Конституционният съд допусна за разглеждане по същество конституционно дело № 11/2018 г.

more


Конституционният съд допусна за разглеждане по същество к.д. № 5/2018 г. и присъедини към него к.д. № 6/2018 г.

more
View all messages
News


Официално посещение на делегация от Конституционния съд на Република Македония в Република България

more


Делегация на Конституционния съд участва в 4-тия конгрес на Световната конференция по конституционно правосъдие

more


Конституционният съдия Константин Пенчев е удостоен със званието Офицер на Националния орден на Почетния легион.

more


Конституционния съд на Република България извърши актуализация на своя интернет сайт

more


25 години Конституционен съд на Република България

more


Честване на 25 години от създаването на Конституционния съд на Република България

more
View all newsContacts | Site map | Links