Positions


Конституционния съд обявява подбор по документи за длъжността "Административен секретар" в дирекция „Обща администрация“

more


Конституционния съд обявява конкурс за длъжността "Административен секретар" в дирекция „Обща администрация“

more


Конституционния съд обявява конкурс за длъжността "Правен експерт" в дирекция „Специализирана администрация“

more


Конституционния съд обявява конкурс за длъжността “Експерт по европейско и международно право” в дирекция „Специализирана администрация“

more


Конституционния съд обявява конкурс за длъжността “Експерт по европейско и международно право” в дирекция „Специализирана администрация“

moreContacts | Site map | Links