MapContacts


Address

1594 Sofia, bul. Dondukov № 1


Office

Vesela Argirova

e-mail: v.argirova@constcourt.bg

Phone: (+359 2) 987 50 08

Fax: (+359 2) 987 19 86


Secretatiat

e-mail: secretariat@constcourt.bg

Website: http://constcourt.bg


Secretary General

Valentin Georgiev

e-mail: v.georgiev@constcourt.bg

Phone: (+359 2) 940 23 40


External Links

e-mail: g.vihrogonova@constcourt.bg

Phone: (+359 2) 940 23 04


e-mail: v.georgiev@constcourt.bg

Phone: (+359 2) 940 23 40


Phone: (+359 2) 940 23 05


Boris Velchev - chairman

Phone: (+359 2) 940 23 23

Anastas Anastasov - judge

Phone: (+359 2) 940 23 31

Georgi Angelov - judge

Phone: (+359 2) 940 23 22

Grozdan Iliev - judge

Phone: (+359 2) 940 23 11

Keti Markova - judge

Phone: (+359 2) 940 23 38

Konstantin Penchev - judge

Phone: (+359 2) 940 23 29

Mariana Karagiozova-Finkova - judge

Phone: (+359 2) 940 23 35

Philip Dimitrov - judge

Phone: (+359 2) 940 23 37

Rumen Nenkov - judge

Phone: (+359 2) 940 23 26

Stefka Stoeva - judge

Phone: (+359 2) 940 23 28

Tanya Raykovska - judge

Phone: (+359 2) 940 23 34

Tsanka Tsankova - judge

Phone: (+359 2) 940 23 25Contacts | Site map | Links