КартаКонтакти


Адрес

1594 София, бул. Дондуков № 1


Човешки ресурси

Весела Аргирова

e-mail: v.argirova@constcourt.bg

тел.: (+359 2) 940 23 42

Факс: (+359 2) 987 19 86


Секретариат

e-mail: secretariat@constcourt.bg

Website: http://constcourt.bg


Главен секретар

Валентин Георгиев

e-mail: v.georgiev@constcourt.bg

тел.: (+359 2) 940 23 40


Протокол

e-mail: g.vihrogonova@constcourt.bg

тел.: (+359 2) 940 23 04


e-mail: v.georgiev@constcourt.bg

тел.: (+359 2) 940 23 40


тел.: (+359 2) 940 23 05


Павлина Панова - председател

тел.: (+359 2) 940 23 23

Атанас Семов - съдия

тел.: (+359 2) 940 23 38

Гроздан Илиев - съдия

тел.: (+359 2) 940 23 11

Константин Пенчев - съдия

тел.: (+359 2) 940 23 29

Красимир Влахов - съдия

тел.: (+359 2) 940 23 31

Мариана Карагьозова-Финкова - съдия

тел.: (+359 2) 940 23 35

Надежда Джелепова - съдия

тел.: (+359 2) 940 23 26

Соня Янкуловa - съдия

тел.: (+359 2) 940 23 25

Таня Райковска - съдия

тел.: (+359 2) 940 23 34

Филип Димитров - съдия

тел.: (+359 2) 940 23 37

Янаки Стоилов - съдия

тел.: (+359 2) 940 23 22Контакти | Карта на сайта | Полезни връзки