Детайли



Дело № 1/ 1991 г.
Статус - РЕШЕНО


Докладчик - Александър Арабаджиев
Делото е образувано на 10.10.1991 г.
Подател на искането - група народни представители при Седмото Велико Народно събрание


Предмет на искането - 1.Даване на задължително тълкуване на чл.11, ал.4 и чл.44, ал.2 от Конституцията на Република България; 2.Конституционността на Движението за права и свободи.


Становища на заинтересовани страни:
ДПС
ДПС
ДПС
ДПС
Велко Вълканов и Мариана Христова


Определение за допустимост - 4.2.1992 г.
Конституционният съд не е компетентен да се произнася по искания за установяване противоконституционност на закони, приети преди влизане в сила на Конституцията

Особени мнения и становища към определение

Номер на решение -4
Разрешението на спора за конституционност на Движението за права и свободи е в зависимост от възприетото тълкуване на разпоредбата на чл.11,ал.4 от Конституцията и от установеното по редица фактически положения относно образуването и функционирането на движението-относно учредителите, членската маса, условията за членуване, обхват и насоченост на целите ,задачите и политическата дейност. Конституционната норма на чл.44,ал.2 не е предназначена да регламентира условията за забраняване/разпускане/ на политически партии, а посочва ограниченията на които подлежи правото на гражданите свободно да се сдружават, провъзгласено в ал.1на чл.44 от Конституцията



Контакти | Карта на сайта | Полезни връзки