ДетайлиДело № 3/ 2012 г.
Статус - РЕШЕНО


Докладчик - Красен Стойчев
Делото е образувано на 2.3.2012 г.
Подател на искането - 61 народни представители от 41-ото Народно събрание


Предмет на искането - даване задължително тълкуване на Конституцията на Република България относно конституционното правомощие на президента да помилва (чл. 98, т. 11 от Конституцията), възможността на държавния глава да възлага част от своите правомощия на вицепрезидента (чл. 104 от Конституцията), както и за обявяване противоконституционността на Решение на 41-ото Народно събрание от 15.02.2012 г. за създаване на Временна парламентарна комисия за проучване на нормативните основания, фактите и обстоятелствата при помилване, опрощаване на несъбираеми държавни вземания и даване и възстановяване на българско гражданство и освобождаване и лишаване от него през периода 22.01.2002 – 22.01.2012 г. (обн. ДВ, бр. 15/2012 г.)

Становища на заинтересовани страни:
Президент на Република БългарияОсобени мнения и становища към определение

Номер на решение -6

Особени мнения и становища към решение
Владислав Славов, Благовест Пунев , Румен НенковКонтакти | Карта на сайта | Полезни връзки