ДетайлиДело № 18/ 2021 г.
Статус - ДОПУСНАТО


Докладчик - Таня Райковска
Подател на искането - 55 народни представители


Предмет на искането - установяване на противоконституционност на Указ № 129 на президента на Република България за назначаване на служебно правителство от 12 май 2021 г. (обн. ДВ, бр. 39/2021 г.), в частта, с която за служебен министър на икономиката е назначен Кирил Петков Петков.
Контакти | Карта на сайта | Полезни връзки