ДетайлиДело № 6/ 2021 г.
Статус - РЕШЕНО


Докладчик - Красимир Влахов
Подател на искането - Общото събрание на гражданската колегия на Върховния касационен съд


Предмет на искането - искане за тълкуване на чл. 4, ал. 3, чл. 5, ал. 1, 2, 4, чл. 6, ал. 2, чл. 14, чл. 13, ал. 3, чл. 32, ал. 1, чл. 46 и чл. 47 от Конституцията на Република България и за установяване дали съответства на чл. 8 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи и на чл. 7 от Хартата на основните права на Европейския съюз понятието „пол“, възприето от Конституцията, по следните въпроси: 1. Какво е обяснението на понятието „пол“, възприето от Конституцията, и има ли то самостоятелно психологическо и/ или социално изражение, различно от биологичното? 2. Как е решен на конституционно ниво въпросът за баланса между понятието „пол“, възприето от върховния закон, и правото на личен живот по чл. 32, ал. 1 от Конституцията в аспекта на възможността държавните органи на Република България да зачетат последиците от личната идентификация на български гражданин, който се е самоопределил към пол, различен от биологичния? 3. Признават ли чл. 5, ал. 4, а и чл. 4, ал. 3 от Конституцията на Република България предимство на чл. 8 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи, съставена в Рим на 4 ноември 1950 г. (КЗПЧОС, ратифицирана със закон - ДВ, бр. 66 от 1992 г., обн. ДВ, бр. 80 от 1992 г., изм. бр. 137 от 1998 г., попр. бр. 97 от 1999 г. и бр. 38 от 2010 г.) и на чл. 7 от Хартата на основните нрава на Европейския съюз пред обяснението на понятието „пол“, възприето от Конституцията на Република България?

Становища на заинтересовани страни:
чл.кор. проф. д-р Драга Тончева
доц. д-р Румен Бостанджиев
доц. д-р Велина Тодорова
Католическа църква в България
д-р Виктор Костов
ADF International
Дружество на психолозите в Република България
проф. д-р Върбан Ганев
доц. д-р Светослав Димов
Висш адвокатски съвет
Министър на здравеопазването
Министър на правосъдието
доц. Сена Карачанак
проф. Дроздстой Стоянов
Религиозна общност на евреите в България
ILGA – Europe и Transgender Europe
OII Europe
Български хелзинкски комитет
Министър на вътрешните работи
Светия Синод на Българската Православна Църква - Българска Патриаршия
Фондация Ресурсен център - Билитис
Национален сбор за съпротива Свети Георги Победоносец
Сдружение Български родителски централен комитет
д-р Моник Роблес
д-р Мишел Кретела
фондация „Български адвокати за правата на човека"
Асоциация Общество и ценности
Институт за Принципите на Правото
проф. д-р Даниел Вълчев
Международна федерация за свобода при избора на терапия и психологическо консултиране
Върховен административен съдОсобени мнения и становища към определение

Номер на решение -15
Понятието „пол“ според Конституцията следва да се разбира само в неговия биологичен смисъл.

Особени мнения и становища към решение
Филип Димитров
Георги АнгеловКонтакти | Карта на сайта | Полезни връзки