ДетайлиДело № 12/ 2020 г.
Статус - ИСКАНЕТО ОТКЛОНЕНО


Докладчик - Анастас Анастасов
Подател на искането - президент на Република България


Предмет на искането - Установяване на противоконституционност на приетото на 2.10.2020 г. Решение на Народното събрание за създаване на Временна комисия за разглеждане на проект на Конституцията на Република България (обн., ДВ, бр. 86/6.10.2020 г.) като противоречащо на чл. 4, ал. 1, чл. 79, ал. 3, чл. 158, т. 1, чл. 159, ал. 1 и чл. 161 от Конституцията на Република България.
Конституционният съд намира, че отмяната на оспореното решение - предмет на конституционното дело, води до отпадане на предмета, както и на правния интерес от разглеждането на искането по същество. Поради това и съгласно разпоредбите на чл. 19 от Закона за Конституционен съд и на чл. 25, ал. 2 и чл. 26, ал. 1 от Правилника за организацията на дейността на Конституционния съд искането на президента следва да бъде отклонено, а производството по делото - прекратено.Контакти | Карта на сайта | Полезни връзки