ДетайлиДело № 10/ 2019 г.
Статус - ДОПУСНАТО


Докладчик - Атанас Семов
Подател на искането - Омбудсманът на Република България


Предмет на искането - Искане от омбудсмана на Република България за установяване на противоконституционност на разпоредбите на чл. 10а, чл. 17а, ал. 2 и чл. 24в от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (обн. – ДВ., брой 56 от 16.07.2019 г.).Особени мнения и становища към определение
Контакти | Карта на сайта | Полезни връзки