ДетайлиДело № 5/ 2019 г.
Статус - ДОПУСНАТО


Докладчик - Константин Пенчев
Подател на искането - Тричленен състав на гражданската колегия на Върховния касационен съд


Предмет на искането - Даване на задължително тълкуване на чл. 151, ал. 2, изречение трето от Конституцията на Република България по въпроса: „Какви са правните последици от решенията на Конституционния съд в хипотеза, когато се обявява за противоконституционен закон с еднократно действие?“.Особени мнения и становища към определение
Контакти | Карта на сайта | Полезни връзки