ДетайлиДело № 7/ 2018 г.
Статус - ИСКАНЕТО ОТКЛОНЕНО


Докладчик - Константин Пенчев
Подател на искането - Президентът на Република България


Предмет на искането - Искане за установяване противоконституционност на чл. 24, ал. 2 от Закона за радиото и телевизията.

Становища на заинтересовани страни:
Съвет за електронни медии


Определение за допустимост - 17.4.2018 г.
Конституционният съд допусна за разглеждане по същество искането на президента на Република България за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 24, ал. 2 от Закона за радиото и телевизията (обн. – ДВ, бр. 138/1998 г.; посл. изм. – ДВ, бр. 7/2018 г.).

Контакти | Карта на сайта | Полезни връзки