ДетайлиДело № 7/ 2018 г.
Статус - ИСКАНЕТО ОТКЛОНЕНО


Докладчик - Константин Пенчев
Подател на искането - Президентът на Република България


Предмет на искането - Искане за установяване противоконституционност на чл. 24, ал. 2 от Закона за радиото и телевизията.

Становища на заинтересовани страни:
Съвет за електронни медии


Определение за допустимост - 17.4.2018 г.
Конституционният съд допусна за разглеждане по същество искането на президента на Република България за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 24, ал. 2 от Закона за радиото и телевизията (обн. – ДВ, бр. 138/1998 г.; посл. изм. – ДВ, бр. 7/2018 г.).


Със Закона за изменение на Закона за радиото и телевизията, приет от 44-то Народно събрание на 16 май 2018 г. (обн., ДВ, бр. 44 от 29 май 2018 г.) разпоредбата на чл. 24, ал. 2, чието обявяване за противоконституционна се иска, е отменена. Делото пред Конституционния съд остава без предмет и съгласно чл. 19 от Закона за Конституционен съд и чл. 22, ал. 3 и чл. 26, ал. 1 от Правилника за организацията на дейността на Конституционния съд искането следва да се отклони.Контакти | Карта на сайта | Полезни връзки