Детайли



Дело № 4/ 2018 г.
Статус - ДОПУСНАТО


Докладчик - Гроздан Илиев
Подател на искането - 60 народни представители


Предмет на искането - Установяване на противоконституционност на приетото на 21.02.2018 г. решение на Народното събрание за предсрочно освобождаване на Валери Мирчев Жаблянов от поста заместник-председател на Народното събрание като противоречащо на чл. 1, ал. 1 и ал. 2, чл. 73, чл. 11, ал. 1, чл. 37, ал. 1, чл. 38, чл. 39, ал. 1 и ал. 2 и чл. 67, ал. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България.







Контакти | Карта на сайта | Полезни връзки