ДетайлиДело № 3/ 2018 г.
Статус - РЕШЕНО


Докладчик - Анастас Анастасов
Подател на искането - Седемдесет и пет народни представители от 44-тото Народно събрание


Предмет на искането - Искане на седемдесет и пет народни представители от 44-тото Народно събрание на основание на чл. 149, ал. 1, т. 4 от Конституцията на Република България за произнасяне за съответствие на сключената от Република България Конвенция на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие с Конституцията на Република България преди ратификацията й.
Становища на заинтересовани страни:
Становище на президента на Република България
Становище на министъра на външните работи
Становище на министъра на правосъдието
Становище на министъра на здравеопазването
Становище на Държавна агенция за закрила на детето
Становище на Фондация "Български адвокати за правата на човека"
Становище на Фондация "Асоциация Анимус"
Становище на Сдружение "Алианс за защита от насилие основано на пола"
Становище на Фондация "Български фонд за жените"
Становище на Институт за модерна политика
Правно мнение на проф. д-р Пламен Киров
Правно мнение на проф. д-р Пенчо Пенев
Правно мнение на проф. д-р Даниел Вълчев
Номер на решение -13

Особени мнения и становища към решение
Георги Ангелов, Румен Ненков
Константин Пенчев
Филип ДимитровКонтакти | Карта на сайта | Полезни връзки