ДетайлиДело № 1/ 2018 г.
Статус - ДОПУСНАТО


Докладчик - Кети Маркова
Подател на искането - Петчленен състав на Върховния административен съд


Предмет на искането - Установяване на противоконституционност на чл. 193, ал. 6 от Закона за съдебната власт.
Контакти | Карта на сайта | Полезни връзки