ДетайлиДело № 14/ 2017 г.
Статус - РЕШЕНО


Докладчик - Румен Ненков
Подател на искането - Народни представители


Предмет на искането - Искане на шестдесет и шест народни представители за обяваване на разпоредбата на чл. 6, ал. 1, Раздел II, т.1.2. "Субсидии и други текущи трансфери"от Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г. за противоконституционна като противоречаща на чл. 88, ал. 1 от Конституцията на Република България.

Становища на заинтересовани страни:
Министерски съвет
Министър на финансите
Номер на решение -4Контакти | Карта на сайта | Полезни връзки