ДетайлиДело № 13/ 2017 г.
Статус - РЕШЕНО


Докладчик - Стефка Стоева
Подател на искането - Пленума на Върховния административен съд


Предмет на искането - Искане за даване на задължително тълкуване на чл. 125, ал. 2 от Конституцията на Република България, с което да се даде отговор на въпроса: „Разпоредбата на чл. 125, ал. 2 от Конституцията на Република България, задължава ли Върховния административен съд да се произнася по спорове за законността на актовете на Министерския съвет и на министрите като първа инстанция?“

Становища на заинтересовани страни:
Министерския съвет
Президента на Република България
Народното събрание
Главния прокурор
Висшия съдебен съвет
Зам. министър-председателя по правосъдната реформа и министър на външните работи
Министъра на правосъдието
Министъра на отбраната
Министъра на финансите
Министъра на вътрешните работи
Министъра на регионалното развитие и благоустройството
Министъра на труда и социалната политика
Министъра на образованието и науката
Министъра на здравеопазването
Министъра на културата
Министъра на околната среда и водите
Министъра на земеделието, храните и горите
Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Министъра на икономиката
Министъра на енергетиката
Министъра на туризма
Министъра на младежта и спорта
Висшия адвокатски съвет
Съюза на юристите в България
Асоциацията на българските административни съдии


Определение за допустимост - 16.1.2018 г.
Определение по допустимост.


Номер на решение -8Контакти | Карта на сайта | Полезни връзки