ДетайлиДело № 13/ 2017 г.
Статус - ДОПУСНАТО


Докладчик - Стефка Стоева
Подател на искането - Пленума на Върховния административен съд


Предмет на искането - Искане за даване на задължително тълкуване на чл. 125, ал. 2 от Конституцията на Република България, с което да се даде отговор на въпроса: „Разпоредбата на чл. 125, ал. 2 от Конституцията на Република България, задължава ли Върховния административен съд да се произнася по спорове за законността на актовете на Министерския съвет и на министрите като първа инстанция?“


Определение за допустимост - 16.1.2018 г.
Определение по допустимост.

Контакти | Карта на сайта | Полезни връзки