ДетайлиДело № 11/ 2017 г.
Статус - РЕШЕНО


Докладчик - Борис Велчев
Подател на искането - Висш адвокатски съвет


Предмет на искането - Искане на Висшия адвокатски съвет за установяване на противоконституционност на разпоредбите на § 15 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, на чл. 37и, с изключение на алинея първа, последно изречение, на ал.2, на ал. 3, на ал. 4, последно изречение, на ал. 5 и на ал. 15, на чл. 37м и на чл. 42 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
Номер на решение -5

Особени мнения и становища към решение
Гроздан Илиев
Георги АнгеловКонтакти | Карта на сайта | Полезни връзки