ДетайлиДело № 10/ 2017 г.
Статус - РЕШЕНО


Докладчик - Таня Райковска
Подател на искането - Върховният касационен съд


Предмет на искането - Искане на Върховния касационен съд за обявяване на противоконституционност и несъответствие с международните договори, по които Република България е страна на разпоредбите на чл. 127, ал. 1, предложения предпоследно и последно и на чл. 411а, ал. 1, т. 4 от Наказателно-процесуалния кодекс, приети със Закона за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, обн. ДВ, бр. 63 от 04.08.2017 г.


Определение за допустимост - 16.1.2018 г.
Oпределение по допустимост.


Номер на решение -6

Особени мнения и становища към решение
Гроздан ИлиевКонтакти | Карта на сайта | Полезни връзки