ДетайлиДело № 8/ 2017 г.
Статус - ДОПУСНАТО


Докладчик - Константин Пенчев
Подател на искането - 62-ма народни представители от 44-то Народно събрание


Предмет на искането - Искане от 62-ма народни представители от 44-то Народно събрание на основание чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията на Република България за установяване на противоконституционност на отказа на Народното събрание да приеме проекта за решение за прекратяване на пълномощията на народния представител Делян Александров Добрев като противоречащ на чл. 4, ал. 1, чл. 4 , ал. 2, чл. 48, ал. 3, чл. 48, ал. 4, чл. 67, ал. 1, чл. 67, ал. 2, чл. 72, ал. 1, т. 1 и чл. 72, ал. 2 от Конституцията.


Определение за допустимост - 12.12.2017 г.
Определение по допустимост от 12 декември 2017 г.Особени мнения и становища
Георги АнгеловКонтакти | Карта на сайта | Полезни връзки