ДетайлиДело № 8/ 2017 г.
Статус - РЕШЕНО


Докладчик - Константин Пенчев
Подател на искането - 62-ма народни представители от 44-то Народно събрание


Предмет на искането - Искане от 62-ма народни представители от 44-то Народно събрание на основание чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията на Република България за установяване на противоконституционност на отказа на Народното събрание да приеме проекта за решение за прекратяване на пълномощията на народния представител Делян Александров Добрев като противоречащ на чл. 4, ал. 1, чл. 4 , ал. 2, чл. 48, ал. 3, чл. 48, ал. 4, чл. 67, ал. 1, чл. 67, ал. 2, чл. 72, ал. 1, т. 1 и чл. 72, ал. 2 от Конституцията.

Становища на заинтересовани страни:
Проф. д-р Снежана Начева


Определение за допустимост - 12.12.2017 г.
Определение по допустимост от 12 декември 2017 г.


Номер на решение -2Контакти | Карта на сайта | Полезни връзки