ДетайлиДело № 7/ 2017 г.
Статус - РЕШЕНО


Докладчик - Мариана Карагьозова-Финкова
Подател на искането - Президент на Република България


Предмет на искането - Искане от Президента на Република България на основание чл. 150, ал. 1 във връзка с чл. 149, ал. 1, т. 1 от Конституцията на Република България за задължително тълкуване на разпоредбите на чл. 5, ал. 4, чл. 4, ал. 3, чл. 85 ал. 1, т. 9, чл. 19, ал. 2 и чл. 20 от Конституцията на Република България и съотношенията, в които те се намират


Определение за допустимост - 31.10.2017 г.
Определение № 2 от 31.10.2017 г. по к.д. № 7/2017 г.

Особени мнения и становища към определение

Номер на решение -7

Особени мнения и становища към решение
Анастас Анастасов, Кети Маркова, Румен Ненков
Георги АнгеловКонтакти | Карта на сайта | Полезни връзки