ДетайлиДело № 6/ 2017 г.
Статус - ИСКАНЕТО ОТКЛОНЕНО


Докладчик - Гроздан Илиев
Подател на искането - шестдесет и един народни представители


Предмет на искането - искане на шестдесет и един народни представители по чл.149, ал. 1, т. 2 за установяване на противоконституционност на чл.51, ал. 2 от Закона за публичните финанси в частта му „или на акт на Министерския съвет“ и по чл.149, ал. 1, т. 4 за установяване на несъответствие на чл.51, ал. 2 от Закона за публичните финанси в частта му „или на акт на Министерския съвет“ с международните договори, по които Република България е страна.
Определение № 3 от 12.12.2017 г. по к.д. № 6/2017 г., с което се отклонява искането и се прекратява производството по к.д. № 6/2017 г.Контакти | Карта на сайта | Полезни връзки