ДетайлиДело № 5/ 2017 г.
Статус - ДОПУСНАТО


Докладчик - Анастас Анастасов
Подател на искането - седемдесет и един народни представители


Предмет на искането - Искане на седемдесет и един народни представители по чл.149, ал. 1, т. 2 и т.4 от Конституцията на Република България за установяване на противоконституционност и за установяване на несъответствие с международните договори, по които Република България е страна, на разпоредби от Закона за предучилищното и училищното образование.Контакти | Карта на сайта | Полезни връзки