ДетайлиДело № 4/ 2017 г.
Статус - ДОПУСНАТО


Докладчик - Георги Ангелов
Подател на искането - тричленен състав на Върховния административен съд


Предмет на искането - Искане на тричленен състав на Върховния административен съд за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 214, ал. 2 от Закона за Министерството вътрешните работи


Определение за допустимост - 27.6.2017 г.
Oпределение за допустимост по конституционно дело № 4/2017 г.

Контакти | Карта на сайта | Полезни връзки