ДетайлиДело № 3/ 2017 г.
Статус - РЕШЕНО


Докладчик - Кети Маркова
Подател на искането - омбудсмана на Република България


Предмет на искането - Искане на омбудсмана на Република България за установяване на противоконституционност на чл. 245, ал. 1 от Кодекса на труда в частта „в размер на 60 на сто от брутното му трудово възнаграждение, но не по-малко от минималната работна заплата“


Определение за допустимост - 27.6.2017 г.
Определение за допустимост по конституционно дело № 3/2017 г.


Номер на решение -1
При проведеното гласуване, не се постигна изискуемото по чл. 151, ал. 1 от Конституцията и чл. 15, ал. 2 от Закона за Конституционен съд мнозинство от гласовете на повече от половината съдии от състава на съда /най- малко 7 гласа/, поради което искането беше отхвърлено.Контакти | Карта на сайта | Полезни връзки